thực phẩm

Thương hiệu SkinFood

Thương hiệu SkinFood

Mục tiêu của SKINFOOD là tạo ra các sản phẩm có giá trị từ chính nguồn thực phẩm con người sử dụng. Trụ sở chính nằm ở Tháp DaeRyung Scecho, phường Seocho, quận Seocho gần Ga Gangnam, thành phố Seoul. Thương hiệu này tham gia vào việc kinh doanh sản phẩm chăm sóc da từ năm 1957. Logo của Skin…
Read more