Showing all 4 results

G9SKIN ra mắt vào tháng 9 năm 2016 với định hướng là một thương hiệu làm đẹp da chống lại sự ô nhiễm trong các thành phố. G9SKIN giúp làm giảm gánh nặng cho da trong cuộc sống đô thị bận rộn, do đó giới thiệu 9 loại phức hợp cho làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

G9SKIN ra mắt vào tháng 9 năm 2016 với định hướng là một thương hiệu làm đẹp da chống lại sự ô nhiễm trong các thành phố. G9SKIN giúp làm giảm gánh nặng cho da trong cuộc sống đô thị bận rộn… Xem toàn bộ lịch sử thương hiệu

Call Now