Sự thành công thần kỳ của thương hiệu Hero Cosmetics

Sự thành công thần kỳ của thương hiệu Hero Cosmetics

Từ một doanh nghiệp được xây dựng nhờ tiền túi của ba nhà sáng lập, sau 5 năm, Hero Cosmetics đã được định giá lên đến 630$. Sau khi chinh phục thị trường Hoa Kỳ, thương hiệu này đang mở rộng thị trường ra toàn thế giới. I. Hero cung cấp các loại mỹ phẩm nào? Khi mới ra mắt công chúng năm 201...
Để xem những nội dung dành riêng cho thành viên, vui lòng đăng nhập/đăng ký
×