banobagi

Thương hiệu BANOBAGI

Chính xác thì Banobagi là một bệnh viện thẩm mỹ ở Hàn Quốc, hoạt động từ năm 2000. Phương châm hoạt động của bệnh viện này đề cao sự thận trọng, an toàn và thoải mái. Từ các kỳ kiểm tra trước phẫu thuật, các tham vấn cá nhân... cho đến việc điều trị và chăm sóc sau phẫu thuật,…
Read more