propylene glycol

Vai trò của Propylene Glycol trong công thức mỹ phẩm

Vai trò của Propylene Glycol trong công thức mỹ phẩm

Ravinder Kumar là người kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Blue Heaven Cosmetic (Ấn Độ). Sau đây là chia sẽ của ông về Propylene Glycol trong nền công nghiệp sản xuất mỹ phẩm. "Với tư cách là Giám đốc điều hành về Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng trong ngành mỹ phẩm, với bề dày 10…
Read more
×