Showing all 2 results

Nhắc đến Mamonde là phải nhắc đến hoa, hoa cỏ chính là nền tảng của thương hiệu này. Mamonde xây dựng cả một khu vườn riêng để có thể nghiên cứu một cách chuyên sâu nhất về những loài hoa. Trong khu vườn của Mamonde có rất nhiều loài hoa khác nhau, mỗi loài hoa là mỗi cách thức chăm sóc, gieo trồng khác nhau. Tại đây chúng được nghiên cứu, phân tích để chuyển đổi thành những sản phẩm thiết thực… Xem toàn bộ lịch sử thương hiệu

Call Now