TẦM NHÌN

Danh mục “TẦM NHÌN” là nơi bạn tiếp cận những dự báo về tương lai của thế giới do các tổ chức uy tín cung cấp. Các công tin được cập nhật từ WHO, WEF…

Báo cáo về tình hình việc làm trong tương lai 2023 – p2

Báo cáo về tình hình việc làm trong tương lai 2023 – p2

Vì nội dung mỗi chương khá dài, để độc giả thuận tiện trong việc theo dõi và so sánh các số liệu, người dịch xin tách các chương thành những bài riêng. Sau đây là nội dung chương số 2. 2. Các động lực thúc đẩy sự chuyển đổi thị trường lao động 2.1 Dự đoán tác động của các…
Read more
Báo cáo về tình hình việc làm trong tương lai 2023 – p1

Báo cáo về tình hình việc làm trong tương lai 2023 – p1

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI 2023 Phát hành bởi World Economic Forum. 5/2023 Lời nói đầu Saadia Zahidi Giám đốc Điều Hành Diễn đàn Kinh Tế Thế Giới Kể từ phiên bản đầu tiên vào năm 2016, Dự BáoTình Hình Việc Làm Trong Tương Lai của Diễn đàn Kinh tế Thế giới hai năm một…
Read more
Các thuật ngữ trong ‘Báo cáo về tình hình việc làm trong tương lai 2023’

Các thuật ngữ trong ‘Báo cáo về tình hình việc làm trong tương lai 2023’

Lời người dịch Trong quá trình dịch 'Báo cáo tình hình việc làm trong tương lai 2023'. Người dịch có tham khảo nhiều nguồn, cũng như cân đo đong đếm để chuyển tải sát ý nhất. Tuy nhiên có nhiều khái niệm mang tính quốc tế hơi khó để dịch một cách vừa hay trong tiếng Việt lại vừa giữ…
Read more
×