silicon

Những Định Kiến Sai Lầm Về Các Dẫn Xuất Silicon Trong Mỹ Phẩm

Những Định Kiến Sai Lầm Về Các Dẫn Xuất Silicon Trong Mỹ Phẩm

Với kiểu truyền thông hiện nay, những quan điểm sai lầm miễn sao xuất hiện trước thì trong vô số trường hợp được công nhận là đúng. Những tác dụng phụ, kích ứng, da bị hủy hoại do sản phẩm chứa silicon từ trước tới nay cứ được nhắc đi nhắc lại mà không có nổi sự phản biện cứng…
Read more